/ 1 نظر / 15 بازدید
راستگو

سلام دوستان در این زمینه پیشنهاد میکنم کلیپ زیر را در میان رفقا نشر دهید تا متوجه اثر قمه زنی در دنیای اسلام شوند http://www.aparat.com/v/dtsqD/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%82%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%A7_%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%81%DB%8C